Mỗi Ngày: Hạnh Phúc Tuyệt Đối

Mỗi Ngày: Hạnh Phúc Tuyệt Đối

Những điều sẽ làm cho người ta sung sướng hơn rất nhiều là:

– Ngoại trừ những điều trái với Luân lý, Đạo đức Xã Hội cũng như bị Pháp Luật cấm đoán, ta có thể làm tất cả những gì ta muốn làm và không phải làm những gì mà ta không muốn.

Tuyệt đối không để bất cứ ai trên cõi đời này ảnh hường tới tình cảm của ta. Ta vui vì tự ta muốn vui, ta buồn vì tự ta muốn buồn chứ không để người nào khác làm ta như vậy.

Hãy để cuộc đời mình trôi như dòng nước, vì nước không bao giờ gặp trở ngại trong mục đích của nó là luôn luôn chuyển động hướng tới, gặp chướng ngại vật thì chẩy vòng, gặp dốc cao thì ngấm xuổng đất, không đi vòng hoặc ngấm xuống được thì bốc hơi.

Như vậy sẽ không có gì là trở ngại cho mục đích của đời mình.

Các cụ có biết rằng cuộc đời ta mất đi hơn nửa cuộc vui vì phải nghĩ, phải sống theo ý người khác trong khi mỗi người đều có ý nghĩ, quan điểm, tiêu chuẩn cuộc sống riêng không ai giống ai cả.

Ý Nghĩ :

– Đừng lo lắng khi thấy ai đó giỏi hơn mình, chỉ cần tập trung vào việc “phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày, tiếp tục đẩy bản thân mình về phía trước. (Bodybuilder motto)

– Đừng ngại phải từ chối người khác, bởi những người chẳng ngại làm khó bạn cũng không phải là người tốt gì.

Sống ở trên đời, chẳng ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác. Người nào xa lánh, ghét bỏ, chê bai ta vì ta không nghĩ như họ , không làm như họ , không đồng quan điểm với họ, thì họ chẳng xứng đáng cho ta giao thiệp.

Lương Phúc Thọ CVA65
One of the luckiest and healthiest people in the world

From tdnguyen97266 & NguyenNThu

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.