Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ đảng CSVN

Người Việt: ‘Sĩ phu ngoảnh mặt’

Nhà văn Nguyên Ngọc: ‘Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.”

NGUOI-VIET.COM
Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước.…
Phu Pham Tại ông ấy thấy vậy chứ cái tổ chức này “trước sau như một” chứ không phải bây giờ mới phản dân hại nước ,có điều ngày trước nó mỵ dân dễ dàng hơn bây giờ và chính ông ấy cũng viết các cuốn sách đầy những sự dối trá để lừa dân miền Bắc !
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.