Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em.

Phuong Thao shared a post.
Image may contain: shoes
Yêu Sử Việt shared a post.

Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em.

Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào.

Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi).

Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào.

Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào.

Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào.

Và …. có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu.

Trong một chuyến đi công tác Hà Nội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Nội.

Sau khi đến trạm dừng, người Hà Nội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay.

Ông ta la lên: “thằng lào, thằng lào lấy “

Bài này đã được đăng trong CHUYỆN TIẾU LÂM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.