Hôm nay, Nhân Dân Tệ chính thức lưu hành ở (7 tỉnh) Việt Nam

About this website

VOATIENGVIET.COM
Tỷ giá VND sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ giá NDT. Đây là vấn đề rất quan trọng hiện nay, vì trong cuộc thương chiến Mỹ-TQ hiện tại, tiền NDT đã mất giá 9% từ tháng 4, trong khi VND chỉ mới mất giá 4-5 % so với USD.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.