Dự thảo Luật ANM có nhầm giữa thực với ảo?

Cơ sở nào khiến nhà cầm quyền Việt Nam nghĩ rằng họ có quyền tiếp cận những thông tin tối riêng tư của công dân (sở thích, sở trường, thông tin sức khoẻ, thông tin tài chính, thói quen tìm kiếm, chat log, quan điểm chính trị, niềm tin triết lý…)?

About this website

BBC.COM
Ý kiến nói Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng đáng lo ngại vì bỏ qua tính tương xứng giữa hiện thực và thế giới ảo.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.