Chuyện lạ: Bỏ ra 8 tỉ đồng bỏ lục bình rồi chi 1,2 tỉ trồng lại!

Chuyện lạ: Bỏ ra 8 tỉ đồng bỏ lục bình rồi chi 1,2 tỉ trồng lại!
VIETNAMDATNUOCTOI.LIVE
Tháng 7-2018, tỉnh Tiền Giang chi 8 tỉ đồng để bỏ lục bình. 2 tháng sau, tỉnh này lại chi
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.