Giới trí thức Việt Nam muốn bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ‘bị miễn nhiệm’

Nguoi-Viet

Ông Phùng Xuân Nhạ từ chức bộ trưởng Giáo Dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín, vốn đã rách tả tơi, của ngành giáo dục.

NGUOI-VIET.COM
“Ông Phùng Xuân Nhạ từ chức bộ trưởng Giáo Dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín, vốn đã rách tả tơi, của ngành giáo dục.”