Việt Nam là một trong những nước buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới

Việt Nam là một trong những nước buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới (RFA)

Tổ chức Điều tra Môi trường EIA trụ sở tại Anh Quốc hôm 13/9 ra báo cáo về vai trò ngày càng tăng của các băng nhóm Việt Nam trong hoạt động buôn bán ngà voi.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.