Tính nhân bản trong bài học quốc văn tiểu học miền Nam trước 75

Mình may mắn được tiếp thu nền giáo dục VNCH từ lúc tiểu học. Cho đến nay đã là U50 nhưng trong ký ức vẫn nhớ nằm lòng những bài học nhân bản thuở còn thơ.

Trân trọng một nền giáo dục tử tế thời VNCH .

THANHNIENTUDO.COM
Sau biến cố 30-4-1975, nhà cầm quyền ra lệnh tiêu hủy các loại sách của Miền Nam kể cả sách giáo khoa môn quốc văn các cấp. Do đó, việc sưu tập các sách quốc văn cũ rất khó khăn. Tài liệu sử dụng t…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.