Lời Chúa để suy ngẫm

Lạy Chúa,

Khi đến với Chúa
Con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con
Con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con,
Con đóng lại bút viết: các quan điểm của con,
Con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con,
Để con được ở một mình với Ngài,
Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.

Sau khi được ở với Ngài,
Con sẽ xỏ giày vào
Để đi theo đường của Chúa,
Con sẽ đeo đồng hồ
Để sống trong thời gian của Chúa,
Con sẽ đeo kính vào
Để nhìn thấy thế giới của Chúa,
Con sẽ mở bút ra
Để viết những tư tưởng của Chúa,
Con sẽ cầm chìa khóa lên
Để mở những cánh cửa của Chúa.
Graham Kings

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Chị Maria Thanh gởi

Bài này đã được đăng trong LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.