XÁC EM NAY Ở PHƯƠNG NÀO – TrầnChíPhúc – Philip Huy

Nhạc: XÁC EM NAY Ở PHƯƠNG NÀO – TrầnChíPhúc – Philip Huy

Một giai đoạn đau thương nhất của dân tộc Việt Nam trốn chạy cộng sản sau năm 1975. Hàng triệu người vượt biên tìm tự do. Hơn phân nửa nằm sâu nơi biển cả hay trong rừng sâu.

From: Viet Nu Dinh

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.