Bác sĩ khám nghiệm cho người bị đánh cũng là Công An.

V Phung Phung shared a post.
Image may contain: shoes

Từ Thức

Công an dùng cái nón bảo hiểm này đập vào đầu Phạm Đoan Trang. Cái nón bể nhiều mảnh. Điều đó chứng tỏ một, hay tất cả, những ghi nhận dưới đây :
1. Anh em Công an có sức khỏe tốt và tận tình thi hành nhiệm vụ
2. Đầu quân địch quá cứng, biện minh cho biện pháp mạnh của nhân viên công lực
3. Hàng nội hóa ‘’ma dê in VN’’ phẩm chất còn yếu, chưa đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia. Cần hợp tác nhiều hơn với nước bạn Trung Hoa để trao đổi kinh nghiệm và tiến bộ kỹ thuật.

Mặt khác, bác sĩ khám nghiệm cho người bị đánh cũng là Công An. Điều đó xác nhận chúng ta đứng ‘’ tốp ‘’ trên nhiều địa hạt. Ngay cả ở những nước tân tiến nhất thế giới, ít khi có cảnh sát dã chiến tốt nghiệp đại học Y khoa. Chưa nói tới tiến sĩ, giáo sư..

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.