Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

Trần Bang shared a post.
Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

===================================
Giám đốc Chương trình Toàn cầu của Ân xá quốc tế, bà Clare Algar, nói “Vụ bắt giữ này không gì khác hơn vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất nhân quyền tại VN”

Image may contain: Huỳnh Thị Thu Hồng, closeup

Hai Ba Pham

Ân xá quốc tế: Blogger Huỳnh Thục Vy phải được thả ra ngay lập tức

===================================
Giám đốc Chương trình Toàn cầu của Ân xá quốc tế, bà Clare Algar, nói “Vụ bắt giữ này không gì khác hơn vì động cơ chính trị muốn bịt miệng một trong những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ nhất nhân quyền tại VN”
“Bằng hành động và viết lách nhằm ủng hộ quyền phụ nữ, người dân tộc thiểu số và nhân quyền nói chung, Huỳnh Thục Vy đã làm việc không mệt mõi để phô bày các vi phạm nhân quyền và quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền. Vì lý do này mà cô và gia đình cô đã phải chịu sự giám sát gay gắt, đe dọa và quấy rối từ chính quyền các cấp”…
=========================
Viet Nam: Arrested blogger Huynh Thuc Vy must be immediately released
9 August 2018, 12:50 UTC
Responding to the arrest of prominent Vietnamese human rights activist and blogger, Huynh Thuc Vy, by police in Buon Ho town, Dak Lak province this morning, Clare Algar, Amnesty International’s Director of Global Operations, said:

“This arrest is nothing more than a politically-motivated attempt to silence one of the most powerful voices for human rights in Viet Nam.

“Through her activism and blogging in support of the rights of women, minorities and human rights in general, Huynh Thuc Vy has worked tirelessly to expose violations and hold the powerful to account. For this, she and her family have been subjected to relentless surveillance, intimidation and harassment by the country’s authorities.

“We urge the authorities of Dak Lak province to immediately and unconditionally release Huynh Thuc Vy and call on Viet Nam’s government to end its systematic suppression of peaceful activism.”

Background

Huynh Thuc Vy is the founder of the organization Vietnamese Women for Human Rights, whose work is to promote the values of human rights and support women human rights defenders in Viet Nam. She regularly blogs about human rights abuses, including the persecution of ethnic minorities in the country.

She was arrested at around 7 am this morning, when more than 30 police officers turned up to her house without an arrest warrant. Police returned to her house several hours later and took several items including a laptop, phones, books, clothes and a camera. Currently, Huynh Thuc Vy’s whereabouts are unknown.

Over the past year, the crackdown on dissent in Viet Nam has intensified, with many activists being arrested, tried unfairly and sentenced to years in prison, leading scores of others flee the country.
https://www.amnesty.org/…/viet-nam-arrested-blogger-huynh-…/

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.