CHÚNG ĐI BUÔN.

-5:35

4,110 Views
Mai Trung Chinh

CHÚNG ĐI BUÔN.

Thu âm Live, buổi gặp mặt tối 26/7/2018.
Trình bày: Minh Hanh Do MariaKhanh Do.
Remix, phòng thâu Trung Chính, với pianist & keyboard Mai Trung Chinh
Filming: Nguyễn Thị Bích Phương, tại phòng thâu TCA.
Thân tặng Thao Duong, Toan Luong, Tan Nguyen Duy, Nguyễn Ngọc Sơn, Thuy Quynh Mai, Đặng Hoàng Sơn, và các bạn.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.