LỚP CHA TRƯỚC LỚP CON SAU

Trần Bang shared a post.

Image may contain: 1 person, text

Canh TranthanhFollow

Tống Kiều Trang Thảo: suýt thủ khoa Học viện Quân y, 28.5 điểm- nay còn 18,.. điểm!

Lúc chưa bị lộ, nàng lên báo chém hơn thánh!
Ai đó thương xót các em nó ngây thơ trong trắng non bấy… xem đê! Trót lọt, độ mươi năm nữa nó có chức có quyền, đè nén bóc lột nhân dân thì… thì… thì…

Vậy có thơ rằng:
” LỚP CHA TRƯỚC LỚP CON SAU
SẼ THÀNH ĐỒNG CHÍ CÙNG NHAU HOÀNH HÀNH”!
Hết thơ.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.