KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG

KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG
của Đức Hồng Y Raphael Merry Del Val
(1865-1930)
Quốc Vụ Khanh Toà Thánh dưới thời Thánh Giáo Hoàng Piô X
Ôi lạy Chúa Giêsu! hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin đoái nghe lời con cầu…
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con:
. Khỏi lòng ham muốn được quí trọng
. Khỏi lòng ham muốn được yêu mến
· Khỏi lòng ham muốn được tôn vinh
· Khỏi lòng ham muốn được ngưỡng mộ
· Khỏi lòng ham muốn được ca tụng
· Khỏi lòng ham muốn được ưu đãi hơn người
· Khỏi lòng ham muốn được tham vấn
· Khỏi lòng ham muốn được chấp thuận
· Khỏi nỗi sợ bị hạ nhục
· Khỏi nỗi sợ bị khinh chê
· Khỏi nỗi sợ bị khiển trách
· Khỏi nỗi sợ bị vu khống
· Khỏi nỗi sợ bị lãng quên
· Khỏi nỗi sợ bị giễu cợt
· Khỏi nỗi sợ bị xử bất công
. Khỏi nỗi sợ bị nghi kỵ
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết ước ao:
· Cho người khác được yêu mến hơn con
· Cho người khác được quí trọng hơn con
· Cho người khác được đề cao, trong ý kiến mọi người, còn con phải hạ xuống
· Cho người khác được tuyển chọn, còn con bị loại trừ
· Cho người khác được ca tụng, còn con bị lãng quên
· Cho người khác được ưa thích hơn con trong mọi sự
· Cho người khác được thánh thiện hơn con, miễn là con phải thánh thiện như con có thể.
Đức Hồng Y Raphael Merry Del Val thường đọc kinh này sau khi cử hành Thánh Lễ
Litany of Humility
Composed by Rafael Cardinal Merry del Val (1865-1930),

Secretary of State for Pope Saint Pius X

O Jesus! meek and humble of heart … Hear me.
From the desire of being esteemed … Deliver me, Jesus.
From the desire of being loved … Deliver me, Jesus.
From the desire of being extolled … Deliver me, Jesus.
From the desire of being honored … Deliver me, Jesus.
Fromthe desire of being praised … Deliver me, Jesus.
From the desire of being preferred to others … Deliver me, Jesus.
From the desire of being consulted … Deliver me, Jesus.
From the desire of being approved … Deliver me, Jesus.
From the fear of being humiliated … Deliver me, Jesus.
From
the fear of being despised … Deliver me, Jesus.
From the fear of suffering rebukes … Deliver me, Jesus.
From the fear of being calumniated … Deliver me, Jesus.
From the fear of being forgotten …Deliver me, Jesus.
From the fear of being ridiculed … Deliver me, Jesus.
From the fear of being wronged … Deliver me, Jesus.
From the fear of being suspected … Deliver me, Jesus.
That others may be loved more than I … Jesus, grant me the grace to desire it.
That others may be esteemed more than I … Jesus, grant me the grace to desire it.
That, in the opinion of the world, others may increase and I may decrease … Jesus,
grant me the grace to desire it.
That others may be chosen and I set aside … Jesus, grant me the grace to
desire it.
That others may be praised and I unnoticed … Jesus, grant me the grace to
desire it.
That others may be preferred to me in everything …Jesus, grant me the grace to
desire it.
That others may become holier than I, provided that I may become as holy as I
should… Jesus, grant me the grace to desire it.
Cardinal Merry del Val often recited it after the celebration of the holy Mass.