Tóm tắt tiểu sử đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI

Thuong Phan shared a link.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.