Ở một quốc gia mà lời của một tên tội phạm giang hồ được xem là chân lý

Trần Bang and Nguyễn Chính Duy shared a post.
Image may contain: 1 person, text

Trương Quang Thi is with Hung Cuong.

Ở một quốc gia mà lời của một tên tội phạm giang hồ được xem là chân lý “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” (Năm Cam).

Và tài liệu giáo dục trong đảng cầm quyền được viết bởi một tội phạm khác (Trương Minh Tuấn, bộ trưởng thông tin và truyền thông).
Như vậy hoá ra dân tộc này đang bị tội phạm dẫn dắt àh?

Trần Bang shared a post.

Ở một quốc gia mà lời của một tên tội phạm giang hồ được xem là chân lý “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” (Năm Cam).

Và tài liệu giáo dục trong đảng cầm quyền được viết bởi một tội phạm khác (Trương Minh Tuấn, bộ trưởng thông tin và truyền thông).
Như vậy hoá ra dân tộc này đang bị tội phạm dẫn dắt àh?

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.