Chiến dịch tẩy chay hàng hóa Tàu này nhé !

Hoa Kim Ngo and Trung Minh Le shared a post.
Image may contain: text
Võ Hồng LyFollow

10.07.2018

Cả nhà ơi, hãy chia sẻ thông tin và cùng nhau chung tay cho chiến dịch tẩy chay hàng hóa Tàu này nhé ! Cảm ơn cả nhà !

Hình : FB Menras André

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.