CÙNG SUY NGẪM

Image may contain: 2 people, text
Antonio Son Tran

CÙNG SUY NGẪM

Câu nói của Ức Trai Nguyễn Trãi như đang rất đúng với thời cuộc bây giờ!
Dù đã 600 năm.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.