TỪ 2 NĂM TRƯỚC TÀU KHỰA ĐÃ BIẾT HẾT RỒI…

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Bùi Công Dụng

TỪ 2 NĂM TRƯỚC TÀU KHỰA ĐÃ BIẾT HẾT RỒI…

Nó biết trước 2 năm. Như vậy có thể nói phải có một sự hà hơi tiếp sức rất quyết liệt, mới cho ra được bộ mặt Vân Đồn với cơ sở hạ tầng đường sá, sân bay như hiện tại.

Lại con bài cũ, bơm mạnh tiền cho tên doanh nghiệp Việt nào đó, trói cổ thằng Việt đó vào, để chỉ có một con đường là phục vụ cho ý đồ của nó. Nó sẽ lại bơm tiền để làm tiếp các vị trí chiến lược khác như Bắc Vân Phong, Phú Quốc… và để chính thức bơm mạnh tiền hơn nữa thì mày phải tác động để nhà nước VN ra được luật đặc khu…

Chúng bàn thảo âm mưu chiếm Vân Đồn từ nhiều năm trước, móc ngoặc nhau xây dựng từ nhiều năm trước…, Bộ KH&ĐT không thể không biết, nhiều bộ khác không thể không biết, Ủy ban Quôc phòng và An ninh quốc gia càng không thể không biết…

Chỉ có dân chúng, người chủ sở hữu đất đai, “đất là sở hữu toàn dân” là những người không biết gì…

20.6.18
BCD

http://www.xinhuanet.com/english/2016-12/09/c_135892998.htm

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.