Đây là vùng biển của vn đc thế giới công nhận .

No automatic alt text available.
Trần Chúc is with Chị Ủn and 39 others.

Đây là vùng biển của vn đc thế giới công nhận .
(ảnh này quan trọng như vậy ấy vậy mà ít được chia sẻ như ảnh vú với mông gái trẻ Thì thật là bi đát cho nước VN)

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.