Biểu tình “chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng” ở Houston tối ngày 13-06-2018

Biểu tình “chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng” ở Houston tối ngày 13-06-2018

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.