Xuất hiện ca khúc kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc thức tỉnh hàng triệu người Việt Nam

Xuất hiện ca khúc kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc thức tỉnh hàng triệu người Việt Nam

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.