Chế độ cho người trà trộn vào đoàn biểu tình để kích động đập phá

Hung Tran shared a post.

Thanh Hieu Bui

Thực ra các bạn không phải lo lắng biểu tình ở Bình Thuận sẽ làm ảnh hưởng này nọ như các bạn nêu ra hoặc cố tình nặn ra đâu.

Tại sao là Bình Thuận, vì nơi đó nghèo chả có nhiều nhà máy của nước ngoài. Chế độ cố tình thả lỏng thậm chí còn cho người trà trộn vào đoàn biểu tình để kích động đập phá, trong số 102 người bị bắt đầu tiên đã sàng lọc ra gần 20 chục quân xanh và cho về rồi.

Sau khi dựng được kịch bản biểu tình bạo loạn trong mắt bọn cuồng đảng để lấy sự ủng hộ, Bấy giờ mơ’i điều quân đàn áp và bắt bớ triệt để nhằm răn đe chỗ khác.

Thị trường chứng khoán mới là người đánh giá khách quan nhất mọi biến động. Hôm nay thị trường không có gì biển động, vì thị trường biết vụ Bình Thuận là do chính chế độ kích động bạo lực nhằm mục đích khác.

Chứ nếu đáng lo như bọn bồi bút vẽ ra, thì hôm nay chứng khoán sụt thê thảm rồi, đâu bàng quan như vậy.

Chỉ khổ những người dân lành biểu tình yêu nước ôn hoà, bị chế độ cho người trà trộn gây tiếng xấu. Sau đó chúng bắt dân chịu tội.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.