Dân Làm Báo kêu gọi quý bạn đọc trong thôn cùng nhau biến suy tư thành hành động

Dân Làm Báo kêu gọi quý bạn đọc trong thôn cùng nhau biến suy tư thành hành động

Danlambao – Với hiểm hoạ mất nước từng bước, trước âm mưu của đảng CSVN biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thành đặc khu chiến lược của Tàu, mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình một hành động thích hợp nhất để cứu nước.

Những lời than van không cứu nỗi Vân Đồn.

Những bài viết lên án cộng sản Ba Đình bán nước không đủ để giữ Bắc Vân Phong.
Mong chờ người khác cưu mang cơ đồ Tổ Quốc thì sẽ mất Phú Quốc.
Và Việt Nam rồi sẽ chỉ là một tiếng thở dài trong tâm tưởng.
Xin đừng chỉ nói không với những kẻ đã điếc vì tiếng gọi quyền lực. Xin đừng chỉ phân tích hiểm hoạ Bắc Thuộc cho những kẻ đã mù mắt bởi đồng tiền. Xin đừng chỉ lên án bằng lời với những kẻ đã bán rẻ lương tâm và nguồn cội. Đất sẽ mất và nước sẽ không còn khi tập đoàn bán nước vẫn độc quyền cai trị và buôn bán giang sơn.
Hãy biến suy tư thành hành động hỡi các bạn đọc thân quý của Dân Làm Báo!
07.06.2018
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.