Lời Chúa

Thư 1 Phê-rô 3: 15

Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông.

• Chúa kiên nhẫn để con cũng kiên nhẫn trên cuộc hành trình Đức Tin, không bỏ cuộc, nhưng đứng lên sau khi vấp ngã từ chuyện dễ đến chuyện khó, mà tương quan với người bên cạnh là thước đo sự kiên nhẫn của con. Chúa vẫn chờ đó khi con đứng, con nằm, con đi, con tư tư tưởng, con hành động, con cư xử với tha nhân là hình ảnh của Chúa.

Thầy Bạch gởi

Bài này đã được đăng trong LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.