Mời ACE thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời

Mời ACE thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời trong chương trình Ameriacan’s Got Talents.

https://www.facebook.com/agt/videos/10155986711259760/

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.