Gốc rễ tham nhũng ở thể chế

Ngo Thu

CHẮC CHẮN !!!

Trích:
Có lẽ gốc rễ tham nhũng ở thể chế chứ không phải con người bởi đa số con người đều có lòng tham, khi thể chế không phù hợp, lòng tham quan chức sẽ nổi lên và sản sinh tham nhũng.

Vì vậy, nhà báo tự do Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quan điểm: “Tôi chỉ tin thể chế dân chủ, không tin ai minh chủ”.

Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.