Việt Nam bán rẻ quặng và khoáng sản cho TQ

Van Pham

***********

Việt Nam bán rẻ quặng và khoáng sản cho TQ

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản với giá trị hơn 65,5 triệu đôla Mỹ, tương đương 980.000 đồng/ tấn.

Đây là số liệu được Tổng cục Hải quan thống kê và truyền thông trong nước loan đi vào ngày 14 tháng 5.

Trong số 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản xuất khẩu có đến 1,2 triệu tấn xuất sang Trung Quốc, tương đương 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên giá trị thu về chỉ có 29 triệu đôla Mỹ, như vậy giá xuất sang Trung Quốc chỉ ở mức 560.000 đồng/tấn, rẻ hơn so với các thị trường khác.

Điển hình khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, Việt Nam đạt được 3,4 triệu đôla Mỹ với gần 13.500 tấn. Như vậy bình quân mỗi tấn khoảng 5,8 triệu đồng, cao hơn 10 lần so với giá xuất sang Trung Quốc.

Việc xuất khẩu khoáng sản giá rẻ cho Trung Quốc đang gây ra nghi vấn liệu có xảy ra việc trục lợi chính sách, làm thất thoát tài nguyên nhà nước.

RFA.ORG
Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản với giá trị hơn 65,5 triệu đôla Mỹ, tương đương 980.000 đồng/ tấn.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.