Vui Trên Đồng Cỏ Xanh

Vui Trên Đồng Cỏ Xanh

Vui Trên Đồng Cỏ Xanh

Tuyết Mai (25) 10-08-2003

Trời cao mênh mông bao la

Đàn chim tung bay phương xa

Đồi non xanh um mây trắng giăng

Hồ hởi với những bước chân nhịp nhàng

Đưa ta đến đồng cỏ xanh non

Sống thanh bình chỉ cần Chúa mà thôi

Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời

Ngài chăn nuôi tôi hôm nay

Ngài lo cho tôi hôm mai

Một tương lai không lo lắng chi

Vậy bạn hỡi! hãy sống cho trọn tình

Luôn tha thiết hòa với anh em

Đem tình Ngài vào cuộc sống bon chen

Tới muôn người cần được biết tình Ngài

ĐK:

Vì yêu Chúa đã hy sinh

Bỏ thân cứu lấy dân chiên

Ngài đã chuốc lấy bao muộn sầu

Trên Thánh Giá trên Thập Tự khổ đau

Cho chiên Ngài được mãi mãi bình an

Về đây dâng muôn câu ca

Ngài ơi, thương con xin tha

Vì con chiên hoang nay trở về

Vì đã chán ngán thú vui thế trần

Hôm nay đến đồng cỏ xanh non

Hứa trọn đời chỉ gần Chúa mà thôi

Sống bên Ngài hạnh phúc nhất trần đời

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.