Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, 423 Cục phó, 63 Vụ trưởng, 239 Phó vụ trưởng và 9.100 Trưởng phòng, Phó trưởng phòng ·

CANHBAOVN.COM
Bộ Tài chính hiện có 181 Cục trưởng, 423 Cục phó, 63 Vụ trưởng và 239 Phó vụ trưởng; số lượng cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người. Trong khi đó, 700 Chi cục thuế thu không đủ bù chi cho chính m….
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.