Một công ty thực phẩm sạch phải tiếp 7 đoàn thanh, kiểm tra trong 20 ngày

* Vậy mà thực phẩm bẩn vẫn tràn lan, nơi làm ăn văn minh ko đút lót thì bị hành ra bã luôn.

“Theo CEO của Sói Biển, anh luôn xác định tinh thần có thể sẽ phải đóng cửa doanh nghiệp sau mỗi lần chia sẻ công khai về thái độ của nhân viên thanh, kiểm tra. Nhưng vì tương lai tốt đẹp hơn, anh vẫn muốn nói để mong muốn có sự thay đổi.”

Hy vọng dưới áp lực của dư luận và mạng xã hội thì bọn cán bộ sẽ để cho công ty Sói Biển được dễ thở hơn – đây là công ty được thành lập bởi ngư dân Mai Phụng Lưu nổi tiếng với biệt danh Sói Biển, anh từng bị Trung Quốc nhiều lần bắt và phá tàu đánh cá.

.S:

CAFEF.VN
“Trong 20 ngày vừa qua, tôi đã tiếp khoảng 7 đoàn thanh, kiểm tra. Do quá nhiều đoàn, tôi đã phải thành lập thêm một bộ phận chuyên tiếp đón. Đội đấy gồm 3 người với tổng lương gần 30 triệu đồng” – Nguyễn Khánh Trình nói.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.