Bình Định: Tự thiêu phản đối cưỡng chế nhà

VOATIENGVIET.COM
Bà Lặng đã đi khiếu nại 10 năm nay để yêu cầu được cấp đất tái định cư, nhưng không được chính quyền giải quyết thỏa đáng
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.