Phép lạ Lộ Đức một nữ tu được lành bệnh tức khắc và hoàn toàn & PHÉP LẠ Kỳ Diệu của THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/02/2018: Phép lạ Lộ Đức một nữ tu được lành bệnh tức khắc và hoàn toàn

PHÉP LẠ Kỳ Diệu của THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.