Nỗi buồn tháng tư, thơ Ngô Minh Hằng, ngâm thơ Hoàng Oanh

MỜI QÚY VỊ NGHE LẠI HOÀNG OANH DIỄN NGÂM BÀI THƠ NỖI BUỒN THÁNG TƯ CỦA NHÀ THƠ NGÔ MINH HẰNG

Posted by Thuc Tran on Saturday, March 31, 2018

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.