Trọng Lú đánh Nguyên Ngọc

Thuong Phan and Tai Nguyen shared Nguyen Thien Nhan‘s post.
Image may contain: 1 person, closeup

Nguyen Thien Nhan

Trọng Lú đánh Nguyên Ngọc

Phe Trọng Lú vừa ra văn bản chỉ đạo Bộ giáo dục rút toàn bộ tác phẩm của nhà văn Nguyên Ngọc khỏi Chương trình Sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới.

Nguyên nhân là vì nhà văn Nguyên Ngọc là thủ lĩnh của Ban vận động Văn Đoàn Độc Lập.

Như vậy, tác phẩm “Đất nước đứng lên” và “Rừng xà nu” trong sự nghiệp “chống Mỹ cứu nước” của ông Nguyên Ngọc sẽ không còn được nhìn thấy trong Sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới.

P/S: Công văn số 4112 ngày 13/3/2018 của Ban Tuyên giáo trung ương đăng trên FB Bọ Lập.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.