Thực hiện ngay việc tịch thu tài sản bất minh của quan chức là không khả thi

Huỳnh Phi Long shared a link.
Tịch thu tài sản bất minh ở Việt Nam không khả thi? Tại sao vậy cà?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, theo công ước của Liên Hợp Quốc thì tài sản bất minh phải bị tịch thu hoặc khởi tố hình sự, song ở Việt Nam thực…
THANHNIEN.VN|BY BÁO THANH NIÊN
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.