Việt Nam ‘lộ’ tin một hòa thượng có 50 năm tuổi Đảng


Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người vừa qua đời, có 50 năm tuổi Đảng.
VOATIENGVIET.COM
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.