Hải Phòng: Quan chức xếp hàng tại lễ phát ấn

Quoc Vo is with Haiviet Hoang.

 
 

Nỗi nhục của đảng CSVN, sau hơn 70 năm có mặt ở VN, đảng viên biến thái cho thấy không chỉ sai về hánh động xin ấn, mà sai cả lý thuyết cốt lõi của duy vật biện chứng đã làm nên chủ nghĩa CS.

Tại sao quan chức CS lại lo xin ấn đền chùa thì có hai vấn đề, thứ nhất họ đã ăn nên làm ra nhờ vào vị trí quan chức của họ và bây giờ họ cầu xin để có được nhiều hơn nữa, thứ hai họ đã không còn tin vào cái đảng đã cho họ cái chức vị đó nữa nên ho cầu xin thần thánh để chức vụ được chắc chắn.

Lãnh đạo đảng có quản lý nổi trường hợp này không? Vì điều này thế hiện rõ nhất cái tư duy của đảng viên mà ông TBT và ban tuyên huấn gọi là diễn biến hoà bình

(BVPL) – Có điều khác biệt ở 2 lễ hội diễn ra cùng một ngày ở Hải Phòng. Đó là Lễ hội phát ấn ở di tích Bạch Đằng Giang, quan chức Hải Phòng xếp hàng lấy ấn, còn Lễ hội “quan thề không tham nhũng” thì thưa vắng cán bộ lãn…
BAOVEPHAPLUAT.VN