Mình ơi – Dậu Nguyễn

Mình ơi – Dậu Nguyễn (4K)

“Mình ơi”. Nhạc và lời: Diệu Hương. Tiếng hát: Ngọc Hạ. Hình ảnh và video clips: Internet. Thực hiện nhạc cảnh: Dậu Nguyễn.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.