NHẮN TAY BỒI BÚT

Dien Hong Tran and Huỳnh Phi Long shared Phạm An Hòa‘s post.
Image may contain: 1 person, text
Phạm An Hòa

NHẮN TAY BỒI BÚT

Mi chê dân tớ trí không cao,
Vậy óc mi to đến cở nào ?
Bịp mẹ, thổi phồng thành tích ảo !
Lừa cha, dấu nhẹm thất thu cao !
Cong queo ngòi bút, khinh dân Việt !
Nhớp nháp câu văn, nịnh giặc Tàu !
Sủa bậy, cắn càn, tranh phẩn thối,
Rõ ràng đấy nhé : trí mi cao !!!

Đồ lô
phamanhoa
=========
Ảnh: nguồn facebook

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.