Thước phim quý về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 của ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP & MỸ

Thước phim quý về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 của ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHÁP & MỸ

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.