Giấy triệu tập lần 1 của Công an Buôn Hồ.

From facebook: Anhtuan Tran shared Huỳnh Thục Vy‘s post.
No automatic alt text available.
Huỳnh Thục Vy is with Huỳnh Trọng Hiếu and 4 others.

Giấy triệu tập lần 1 của Công an Buôn Hồ. Em đã nói bao nhiêu lần là em không có chuyện chi để nói với an ninh cả, em sẽ không đi đâu cả, trừ khi bị khiêng đi.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.