BỘ PHIM THE VIETNAM WAR

XEM BỘ PHIM THE VIETNAM WAR (MỚI CÓ 5 TẬP) KHỞI CHIẾU (TẬP 1) TRÊN PBS TỐI HÔM QUA 17/09/2017 VỚI PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ. XEM NGAY KẼO BỊ LẤY XUỐNG VÌ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN!

Cuộc Chiến Việt Nam p1 – Déjà Vu (1958-1961) – Vietnamese
Cuộc Chiến Việt Nam p2 – Riding the Tiger (1961-1963) – Vietnamese

Cuoc chien Viet Nam p3

Cuộc Chiến Việt Nam p4 – Resolve (January 1966-June 1967) – Vietnamese
Cuộc Chiến Việt Nam p5 – This Is What We Do (July 1967-December 1967) – Vietnamese
Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.