Bài giảng làm tỉnh thức giới trẻ hay nhất – Đức Hồng Y Thuận (Full)

 

Bài giảng làm tỉnh thức giới trẻ hay nhất – Đức Hồng Y Thuận (Full)

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO, Về Cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.