Hà Nội phố bỗng biến thành sông !!!

Hà Nội phố bỗng biến thành sông !!!
Chúc mừng HN năm sau lại ngập hơn năm trước

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.