Kinh Xin Ơn Nhiệm Mầu ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Chứng Nhân Hy Vọng

httpv://www.youtube.com/watch?v=P8FiAIZ8XkI&feature=youtu.be

Kinh Xin Ơn Nhiệm Mầu ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Chứng Nhân Hy Vọng

Xin gửi đến Kinh Xin Ơn ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Chứng Nhân Hy Vọng.

Nguyện xin ĐHY cầu bầu cùng Chúa ban cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta được sống trong công lý và hoà bình

Kính,

PT