Đổ gần 1 triệu m3 bùn, cát: Nhìn từ nhiều phía

From facebook:  Thuong Phan shared Hen Tran‘s post.

LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN !

Nếu là nạo vét bùn thì lập bãi đổ trên bờ cũng được đâu có ảnh hưởng gì , sao cứ một hai đổ xuống biển . Cách trả lời của bộ TN&MT là không thuyết phục và chúng ta đã nhìn thấy rõ Sau vụ Formosa có thằng đéo nào chịu trách nhiệm đâu .

Nói rõ luôn về tầm nhìn lâu dài khi biển không còn nữa thì đánh bắt cá ở đâu ? Ra khơi hoàng sa, trường sa thì TQ nói biển của họ , qua hải phận nước khác đánh thì họ tóm đầu , làm ăn không ra thì lấy đâu trả lãi NH khi đóng tàu mới đi xa bờ và cuối cùng :

Biển chết , tàu nằm ụ , nợ nần chồng chất, người chết bỏ biển thì biển lúc đó sẽ thuộc về ai ? Trong khi TQ đang hăm he lấy toàn bộ biển đông , họ dùng nhiệt điện, nhà máy thép để tiêu diệt môi trường biển, cho người dân không có con đường mưu sinh và bỏ biển . Vậy thì ở VN ai là người tiếp tay cho TQ thực hiện mưu đồ này . Ai cũng hiểu kể đứa trẻ lên 3 cũng hiểu nhưng lãnh đạo của VN lại không hiểu ….

(PL)- Bộ TN&MT đã khảo sát thêm một số vị trí ra xa nữa. Nhưng mà ngoài đó có những yếu tố khác không thể đáp ứng cho hoạt động nhận chìm. Chẳng hạn sóng, gió, địa chất địa hình…
PLO.VN