Hạnh phúc lang thang &Trả lại em yêu – Dậu Nguyễn

Hạnh phúc lang thang – Dậu Nguyễn

“Hạnh phúc lang thang”. Nhạc và lời: Trần Ngọc Sơn. Tiếng hát: Hồ Hoàng Yến. Hình ảnh và video clips: Internet. Thực hiện nhạc cảnh: Dậu Nguyễn.

Trả lại em yêu – Dau Nguyen (4K)

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.